HYRESGÄST

INFORMATION

Information till dig som bor hos oss som vi hoppas ska svara på era frågor. Om informationen du söker inte finns nedan är du självklart välkommen att kontakta oss.

ELABONNEMANG

Både när du flyttar in och när du flyttar från din lägenhet skall du kontakta VB energi för att anmäla ditt el-abonnemang. Detta gör du lättast på vbenergi.se. Där kan du administrera både nyanmälan och flyttanmälan. Tänk på att uppsägningstiden är 30 dagar varför du måste vara ute i god tid. Du kan själv välja vilken elleverantör du vill utnyttja men VB energi administrerar elnätet som du måste vara ansluten till.

HEMFÖRSÄKRING

Om du råkar ut för en olycka är en hemförsäkring bra att ha, denna täcker bl.a. brand- och vattenskada i din lägenhet. Har du inte hemförsäkring riskerar du personligen bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet. Vår fastighetsförsäkring täcker inte skador som kan uppstå på din egendom i lägenheten eller det du förvarar i allmänna förrådsutrymmen. Vilket försäkringsbolag du anlitar bestämmer du själv.

AUTOGIRO

Autogiro är en kostnadsfri tjänst hos oss och ett smidigt sätt att betala hyran. När du använder autogiro dras hyran direkt från ditt konto på förfallodagen varje månad. Det enda du måste göra som hyresgäst är att se till att det finns tillräckligt mycket pengar på ditt konto dagen före hyran skall betalas. Kontakta oss om du önskar teckna autogiro.

TV/INTERNET

I huset du bor finns kabel-tv och bredband. Önskar du veta mer om programutbudet eller anmäla fel ber vi dig kontakta tv/internetleverantören.

P-PLATS/GARAGE

Vill du hyra parkeringsplats? Våra platser är främst till för våra boende. Bor du inte hos oss men vill hyra en parkeringsplats kontakta oss på info@nordproperties.se

HYRA

Hyresavier skickas ut för tre månader i taget. Betalning sker månadsvis i förskott till det bankgiro som är angivet på hyresavin.

Tänk på att det ibland tar några bankdagar för hyran att betalas, se gärna därför till att betala hyran några dagar före förfallodagen för att inte riskera att få betalningspåminnelser.

UTHYRNING I ANDRA HAND

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska detta godkännas av hyresvärden. Därför vill vi att du meddelar oss skriftligen med syftet till uthyrningen samt till vem du vill hyra ut. Om vi medger uthyrning i andra hand, lägg märke till att det är du som ansvara för att hyreskontraktet och således även att hyran betalas i tid.

Uthyrning i anda hand godkänns som längst under ett år.

UPPSÄGNING

Om du vill säga upp din lägenhet skall detta göras skriftligen senast tre månader före önskad avflyttning. Ett hyresavtal upphör alltid vid ett månadsskifte. Uppsägning skall ske skriftligt och du får en bekräftelse av oss.

Uppsägningen kan antingen göras via brev eller e-post, till info@nordproperties.se, där det framgår adress, lägenhetsnummer samt från vilken månad du öskar säga upp din lägenhet och undertecknas för att vara giltig.

Du kan även ta en kopia på ditt hyreskontrakt och där fylla i din uppsägning, samt kopia på legitimation.

Under uppsägningstiden är det möjligt att vi vill ha tillgång till lägenheten för visning av nya hyresgäster, detta sker efter överenskommelse mellan er och oss. Innan avflyttning vill vi göra en avflyttningsbesiktning tillsammans med dig.

KONTAKTA OSS